Mục Sư Huỳnh Minh Đức

Senior Pastor
E-mail Mục Sư Huỳnh Minh Đức

Mục sư Huỳnh Minh Đức hiện nay là chủ tọa của HT Aloha từ năm 1996.  Ông được Chúa kêu gọi vào sự phục vụ từ lúc còn trẻ để dấn thân trong cánh đồng truyền giáo và có lòng khao khát trong việc chinh phục linh hồn cho Chúa.  Khải tượng và lòng mong ước của ông là mở rộng vương quốc của Chúa đến cộng đồng giới trẻ và cho mọi thế hệ cũng như cho mọi chủng tộc nói tiếng Anh .  Đồng thời, ông cũng quan tâm trong việc truyền giáo cho thiếu nhi là cánh cửa chinh phục cha mẹ đến cùng Chúa.  Ông có ơn và năng động trong sự chia xẽ lời Chúa với những áp dụng thực tế đi vào đời sống hằng ngày cho các tín hữu.  Ông sẵn sàng lắng nghe và hòa đồng với mọi người để cố vấn và an ủi họ trong phương diện tâm linh.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng

Associate Pastor - English Ministry
E-mail Mục sư Nguyễn Hải Bằng

Bang Nguyen is a 1.5 generation minister. He is happily married to Mrs. Hope Nguyen. They have four children, Audrey, Landon, Sadie, and Theo.

Bang Nguyen is gifted by the Holy Spirit in the area of preaching and teaching.   His desire is to equip and empower the people of God to exercise their God given ministries (Ephesians 4:11-16). He also desires to move people towards Christian maturity through worship, ministry and edification.  Bang Nguyen has a Bachelor of Arts degree in Church Leadership (Bethany Bible College, B.A at Santa Cruz), Master of Divinity degree (San Francisco Theological Seminary).

He is currently served as a pastor for English Ministry and assistant to the senior pastor at the Vietnamese Baptist Church, Aloha Oregon since 2006.  Bang Nguyen is truly believes that the gospel of Jesus Christ is the “power of God for salvation to all who believe (Romans 1:16-17).  He is currently working in the areas of leadership training, ministry and missions with the 1.5 and 2nd generations.

Pastor Bang and his wife, Hope Nguyen have a desire to see people transcend the limitations of the flesh and be all that God calls them to be through their service to Him

Hope Bích-Thuận Nguyễn

Children Director
E-mail Hope Bích-Thuận Nguyễn

Hope Nguyen is a graduate of Northwest College, class of 1997.  She majored in Church Ministries with an emphasis in Missions.  She was licensed to preach for two years and has put her ordination on hold because of family.  She’s been in youth ministries for over a decade; college and career ministries for about 3 years; and children ministries for about 7 years and counting.

She is married to Bang Nguyen and has four beautiful children who all have been raised in this church.  Her hobbies are reading, running, downhill skiing and rock climbing.  But what bring her most joy is being with her family!  She delights in every moment she spends with them!