Aloha Women’s Retreat

April 28, 2017 – April 30, 2017

Aloha Women’s Retreat Sẽ được tổ chức từ chiều thứ sáu ngày 28 tháng 4 đến Chúa-nhật ngày 30 tháng 4 tại nhà nghỉ mát ở biển Lincoln City.

Event Details

Lễ Thương Khó

April 16, 2017 7PM - 9PM

Lễ Thương Khó sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu 14 tháng 4.  Thân mời quí tín hữu và thân hữu đến tham dự với chúng tôi.

Event Details

Lễ Phục Sinh

April 16, 2017 11:30 AM - 2:00 PM

Lễ Phục Sinh sẽ được tổ chức vào lúc 11:30 sáng Chúa-nhật ngày 16 tháng 4.  Thân mời quí thân tín hữu đến tham dự với hội thánh chúng tôi.

Event Details