Summer Church Picnic at Rood Bridge Park

June 18, 2017 10:00 am - 2:00 pm

Church Picnic-Potluck: HT sẽ có chương trình nhóm thờ phượng và sinh hoạt ngoài trời vào lúc 10 giờ sáng Chúa-nhật 18 tháng 6 tại Rood Bridge Park, 4000 SE Rood Bridge Rd, Hillsboro 97123.   Thân mời quí tín hữu và bạn hữu cùng đến dự với HT chúng tôi. Hội Thánh sẽ lo […]

Event Details

Mother’s Day

May 14, 2017 11:30am - 2:00pm

Thân mời tất cả tín hữu và thân hữu cùng đến dự lễ Mẫu thân với chúng tôi vào Chúa-nhật ngày 14 tháng 5 lúc 11:30 AM.  Chúng tôi sẽ có buổi ăn thông công sau buổi nhóm thờ phượng.

Event Details