Sermons by Mục sư Huỳnh Minh Đức

1324 of 139 items

Lời Nhắn Nhủ Của Một Tù Nhân

Lời Nhắn Nhủ của Một Tù Nhân – The Advice of the Prisoner   Phi-líp(Philippians) 4:1-5 Hãy đứng vững trong Chúa – Stand firm in the Lord. v.1 “Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong […]

Sống Đúng Mục Đích

Sống Đúng Mục Đích – Live For the Right Goal Phi-líp 3:17-21     4 câu hỏi cần hỏi – 4 questions need to ask: Mục tiêu này có tôn vinh Chúa không – Does this goal glorify God? 1 Cô rinh tô 10:31, v.18 “Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay […]

Người Mẹ Nhân Hậu

Người Mẹ Nhân Hậu – The Lenient Mother 1 Sa-mu-ên 1:1-11 Bà mẹ kiên trì cầu nguyện – A mother persistent in prayer (v.10-11) “An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ.  Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê hô va của vạn quân, nếu Ngài […]

Mục Đích của Đời Sống

Mục Đích của Đời Sống – The Goal of Life Phi-líp 3:12-16 Mục đích là trách nhiệm thuộc linh của mỗi người – The goal is every believer’s spiritual responsibility. “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào […]

Niềm Vui Ở Đâu?

Niềm Vui Ở Đâu – Where Is Joy?   Phi-líp 3:1-11 Những kẻ cướp niềm vui – Those who steal our joy. 2-3 “Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả.   Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là […]

Hội Thánh Cần Người

Hội Thánh Cần Người – The Church Needs People Phi-líp 2:19-30 Người đặt công việc Chúa trên hết – A person who puts God’s work first. 21 “ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ.” Phi-líp 2:21 Bảng trắc nghiệm về 3 hạng người trong Hội thánh – […]

Kết Quả Của Sự Phục Sinh

Kết Quả của Sự Phục Sinh – The Results of the Resurrection Giăng 20:19-23 Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng vô cùng – Jesus is the infinite almighty God. “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” […]

Thống Khổ Nhân

Thống Khổ Nhân – The Suffering Man Ê-sai (Isaiah) 53:4-6 Mục đích về sự chết của Chúa – The purposes of Jesus’ death: Ngài chết vì mọi người – Jesus died for everyone. “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại […]

Hợp Tác Với Chúa

Hợp Tác Với Chúa – Cooperate With God Phi-líp (Philippians) 2:12-18 Hợp tác với Chúa – Cooperate with God. v.13 “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Phi-líp 2:13 Trong tinh thần kính sợ và thuận phục – In the spirit of reverence […]

Bí Quyết Để Giữ Gìn Sự Hiệp Một

Bí Quyết Để Gìn Giữ Sự Hiệp Một – Secrets to Keeping Unity Phi-líp (Philippians) 2:1-4 Nguyên nhân của sự chia rẽ – The causes of divisions (v. 3-4) Tham vọng ích kỷ – Selfish ambition Ưa chuộng hư vinh – vain conceit desire Coi mình là trung tâm điểm – self-centeredness 5 lý do để […]

Đánh Trận Tốt Lành

Đánh Trận Tốt Lành – Fight the Good Fight Phi-líp (Philippians) 1:27-30 Muốn đánh trận tốt lành thì cần có 3 điều quan trọng – To fight the good fight it’s necessary to have 3 important traits: Sống đạo – Living out the faith. v27a Đồng tâm hiệp tác – Work together in one spirit. […]