Sermons by Mục sư Huỳnh Minh Đức

1324 of 134 items

Hội Thánh Cần Người

Hội Thánh Cần Người – The Church Needs People Phi-líp 2:19-30 Người đặt công việc Chúa trên hết – A person who puts God’s work first. 21 “ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ.” Phi-líp 2:21 Bảng trắc nghiệm về 3 hạng người trong Hội thánh – […]

Kết Quả Của Sự Phục Sinh

Kết Quả của Sự Phục Sinh – The Results of the Resurrection Giăng 20:19-23 Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng vô cùng – Jesus is the infinite almighty God. “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” […]

Thống Khổ Nhân

Thống Khổ Nhân – The Suffering Man Ê-sai (Isaiah) 53:4-6 Mục đích về sự chết của Chúa – The purposes of Jesus’ death: Ngài chết vì mọi người – Jesus died for everyone. “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại […]

Hợp Tác Với Chúa

Hợp Tác Với Chúa – Cooperate With God Phi-líp (Philippians) 2:12-18 Hợp tác với Chúa – Cooperate with God. v.13 “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Phi-líp 2:13 Trong tinh thần kính sợ và thuận phục – In the spirit of reverence […]

Bí Quyết Để Giữ Gìn Sự Hiệp Một

Bí Quyết Để Gìn Giữ Sự Hiệp Một – Secrets to Keeping Unity Phi-líp (Philippians) 2:1-4 Nguyên nhân của sự chia rẽ – The causes of divisions (v. 3-4) Tham vọng ích kỷ – Selfish ambition Ưa chuộng hư vinh – vain conceit desire Coi mình là trung tâm điểm – self-centeredness 5 lý do để […]

Đánh Trận Tốt Lành

Đánh Trận Tốt Lành – Fight the Good Fight Phi-líp (Philippians) 1:27-30 Muốn đánh trận tốt lành thì cần có 3 điều quan trọng – To fight the good fight it’s necessary to have 3 important traits: Sống đạo – Living out the faith. v27a Đồng tâm hiệp tác – Work together in one spirit. […]

Vui Mừng Trong Đức Tin

Vui Mừng Trong Đức Tin– Joy in Faith Phi-líp (Philippians) 1:12-26 Muốn vui mừng trong đức tin cần có cái nhìn của đức tin – To have joy in faith it’s necessary to have a view of faith. 01. Xiềng xích. v 12-14;   2 Ti mô thê 2:9 02. Sự chỉ trích v15-19;    2Ti […]

Gia Tăng Niềm Vui

Gia Tăng Niềm Vui – Increasse Our Joy – Phi-líp (Philippians) 1:1-11 Gia tăng niềm vui trong mối thông công Cơ Đốc – Increase our joy in the Christian fellowship Mối thông công Cơ Đốc là – Christian fellowship is: to think of each others (v.3-6) Mối thông công Cơ Đốc là – Christian fellowship is: […]

Duy Trì Niềm Vui

Duy Trì Niềm Vui – Maintain Our Joy – Phi-líp (Philippians) 4:10-13  4 thái độ để duy trì niềm vui – 4 attitudes to maintain our joy Tâm trí ổn định – A stable mind. Gia cơ (James) 1:8; Phi líp (Philippians) 1:21 Tấm lòng thuận phục – An obedient heart. Phi-líp (Philippians) 2:8 Coi trọng […]

Niềm Vui Trong Đấng Christ

Niềm Vui Trong Đấng Christ – Joy in Christ Phi-líp (Philippians) 4:4  4 điều cướp lấy niềm vui của chúng ta – 4 things stealing our joy Hoàn cảnh – Circumstance. Ha-ba-cúc (Habakkuk) 3:17-19 Con người – People. Phi-líp (Philippians) 2:3-4 Vật chất – Material things. 1 Ti-mô-thê (Timothy) 6:6-10 Lo lắng – Worry. Ma-thi-ơ […]

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng – Taking Care of Your Body Is Worship Rô-ma (Romans) 12:1, 1Cô-rinh-tô (Corinthians) 6:19-20  Làm sạch thân thể – Cleanse your body. 2 Cô-rin-tô (Corinthians) 7:1 Chăm sóc thân thể – Care for your body. Ê-phê-sô (Ephesians)5:29 Tiết độ và tự chủ – Control your body. 1Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) […]