Sermons by Mục sư Huỳnh Minh Đức

1324 of 130 items

Hợp Tác Với Chúa

Hợp Tác Với Chúa – Cooperate With God Phi-líp (Philippians) 2:12-18 Hợp tác với Chúa – Cooperate with God. v.13 “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Phi-líp 2:13 Trong tinh thần kính sợ và thuận phục – In the spirit of reverence […]

Bí Quyết Để Giữ Gìn Sự Hiệp Một

Bí Quyết Để Gìn Giữ Sự Hiệp Một – Secrets to Keeping Unity Phi-líp (Philippians) 2:1-4 Nguyên nhân của sự chia rẽ – The causes of divisions (v. 3-4) Tham vọng ích kỷ – Selfish ambition Ưa chuộng hư vinh – vain conceit desire Coi mình là trung tâm điểm – self-centeredness 5 lý do để […]

Đánh Trận Tốt Lành

Đánh Trận Tốt Lành – Fight the Good Fight Phi-líp (Philippians) 1:27-30 Muốn đánh trận tốt lành thì cần có 3 điều quan trọng – To fight the good fight it’s necessary to have 3 important traits: Sống đạo – Living out the faith. v27a Đồng tâm hiệp tác – Work together in one spirit. […]

Vui Mừng Trong Đức Tin

Vui Mừng Trong Đức Tin– Joy in Faith Phi-líp (Philippians) 1:12-26 Muốn vui mừng trong đức tin cần có cái nhìn của đức tin – To have joy in faith it’s necessary to have a view of faith. 01. Xiềng xích. v 12-14;   2 Ti mô thê 2:9 02. Sự chỉ trích v15-19;    2Ti […]

Gia Tăng Niềm Vui

Gia Tăng Niềm Vui – Increasse Our Joy – Phi-líp (Philippians) 1:1-11 Gia tăng niềm vui trong mối thông công Cơ Đốc – Increase our joy in the Christian fellowship Mối thông công Cơ Đốc là – Christian fellowship is: to think of each others (v.3-6) Mối thông công Cơ Đốc là – Christian fellowship is: […]

Duy Trì Niềm Vui

Duy Trì Niềm Vui – Maintain Our Joy – Phi-líp (Philippians) 4:10-13  4 thái độ để duy trì niềm vui – 4 attitudes to maintain our joy Tâm trí ổn định – A stable mind. Gia cơ (James) 1:8; Phi líp (Philippians) 1:21 Tấm lòng thuận phục – An obedient heart. Phi-líp (Philippians) 2:8 Coi trọng […]

Niềm Vui Trong Đấng Christ

Niềm Vui Trong Đấng Christ – Joy in Christ Phi-líp (Philippians) 4:4  4 điều cướp lấy niềm vui của chúng ta – 4 things stealing our joy Hoàn cảnh – Circumstance. Ha-ba-cúc (Habakkuk) 3:17-19 Con người – People. Phi-líp (Philippians) 2:3-4 Vật chất – Material things. 1 Ti-mô-thê (Timothy) 6:6-10 Lo lắng – Worry. Ma-thi-ơ […]

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng – Taking Care of Your Body Is Worship Rô-ma (Romans) 12:1, 1Cô-rinh-tô (Corinthians) 6:19-20  Làm sạch thân thể – Cleanse your body. 2 Cô-rin-tô (Corinthians) 7:1 Chăm sóc thân thể – Care for your body. Ê-phê-sô (Ephesians)5:29 Tiết độ và tự chủ – Control your body. 1Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) […]

Một Đi Không Trở Lại

Một Đi Không Trở Lại – Gone With No Return Truyền-đạo (Ecclesiastes) 12:1-2, 6-7  3 điều ra đi mà không bao giờ trở lại – 3 things that go away and will never come back.  Thời gian – Time. Thi-thiên (Psalm) 90:4-5 Lời nói – Spoken words. Châm-ngôn (Proverbs)18:21; Cô-lô-se(Colossians) 4:6 Cơ hội – Opportunity. […]

Cam Kết Trong Năm Mới

Cam Kết Trong Năm Mới – Commitments In the New Year 2 Cô-rinh-tô (Corinthians)1:18-20   Đặt Chúa và công việc Chúa ưu tiên – Put God and His work top priority. Ma-thi-ơ (Matthew) 6:33 Để Chúa làm thuyền trưởng, làm Chủ đời sống – Let God be the Captain and Master of our life. Châm-ngôn (Pro-verbs) 3:5-6 […]

Emmanuel

Emmanuel: Đức Chúa Trời Vẫn Ở Cùng Chúng Ta – Immanuel: God Is Still With Us Ma-thi-ơ (Matthew) 1:23; Giăng (John) 1:14   Chúa gần chúng ta hơn bao giờ hết – God is near us more than ever. Thi-thiên (Psalm) 145:18; Giăng (John)14:17,20 Chúa không bao giờ quá bận rộn – God is never too busy. […]

Mùa Kỳ Diệu Nhất Trong Năm

Giáng Sinh: Mùa Kỳ Diệu Nhất Trong Năm – Christmas: The Most Wonderful Season of the Year Ê-sai (Isaiah) 9:5-6   Mùa của sự bình an – A season of peace. Giăng(John)14:27 Mùa của sự hy vọng – A season of hope. Rô-ma (Romans) 12:12 Ma-thi-ơ (Matthew) 4:16 Giê-rê-mi (Jeremiah) 29:11 Thi-thiên (Psalm) 25:3 Mùa của sự […]