Thờ Phượng

112 of 20 items

Xây Lại Cổng và Vách Thành

Xây Lại Cổng và Vách Thành – Rebuild the Gates and Wall Nê-hê-mi (Nehemiah) 2:11-20 Cổng Chiên – Sheep Gate or Lion Gate (Nê-hê-mi 3:1) Cổng Cá – Fish Gate or Damascus Gate (Nê-hê-mi 3:3) Cổng Cũ – Old Gate (Nê-hê-mi 3:6) Cổng Rác – Dung Gate ( Nê-hê-mi 3:13) Cổng Thung Lũng – Valley Gate […]

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng – Taking Care of Your Body Is Worship Rô-ma (Romans) 12:1, 1Cô-rinh-tô (Corinthians) 6:19-20  Làm sạch thân thể – Cleanse your body. 2 Cô-rin-tô (Corinthians) 7:1 Chăm sóc thân thể – Care for your body. Ê-phê-sô (Ephesians)5:29 Tiết độ và tự chủ – Control your body. 1Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) […]

Mục Đích của Nhóm Nhỏ

Mục Đích của Nhóm Nhỏ – The Purposes of Small Groups Công-vụ (Acts) 2:42-47  Tôn thờ Thiên Chúa – Worship God. Học hỏi sống đạo – Learn to live a godly life. Xây dựng tình thân – Build fellowship. Phục vụ tha nhân – Serve others. Cứu người lầm lạc – Save the lost.

Kế Hoạch Của Vua Thế Gian

Kế Hoạch của Vua Thế Gian – The Scheme of the Worldly King Xuất-ê-díp-tô-ký (Exodus) 8:25-31    Chất gánh nặng để không đi thờ phượng – Lay heavy burden on people to keep them from coming to worship. Xuất (Exodus) 5:6-9 Thờ phượng ngay trong xứ Ai-cập – Worship right in Egypt. Xuất (Exodus) 8:25 Đi […]

Niềm Vui Trong Nơi Thánh

Niềm vui trong nơi thánh. Kt Thi Thiên 84:1-4 câu gốc Thi Thiên 84:10 01. Nơi Thánh là nơi đáng yêu. 02. Nơi cần có sự khao khát. 03. Nơi cả thể xác và tâm hồn cùng thờ phượng . 04. Nơi mọi người đều được đón nhận trong sự yêu thương. 05. Nơi có […]

Dọn Sạch Đền Thờ

Dọn Sạch Đền Thờ – Cleansing the Temple Ma-thi-ơ (Matthew) 21:12-17 Điều Chúa muốn – Things God wants: Đền thờ là nơi – The temple is the place to: Thờ phượng – Worship Cầu nguyện – Pray Truyền giáo – Missionary Đền thờ là nơi – The temple is where: Chữa lành – Healing Biến […]