Cứu Rỗi

7 Items

Tin Lành Cho Kẻ Nghèo

Tin Lành cho Kẻ Nghèo – Good News for the Poor Lu-ca (Luke) 4:14-19 Do Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa tác động để cứu tội nhân – By the Holy Spirit working through God’s Word to save sinners. Rô-ma (Romans) 10:17 Người giam cầm được phóng thích – The captives are released Kẻ mù […]

Ai Là Người Bị Bỏ Lại

Ai Là Người Bị Bỏ Lại – Who Will Be Left Behind? Ma-thi-ơ (Matthew) 24:36-51  Nhóm người chỉ quan tâm đến thế gian và lạc thú cuộc đời Those who are only concerned about the world and pleasures of life  Nhóm người không tỉnh thức và sẵn sàng – Those who are not alert and […]