Giáng Sinh

10 Items

Những Người Vô Danh

Những Người Vô Danh – The Unnamed People Ma-thi-ơ (Matthew) 2:1-12   Vô danh với người nhưng không vô danh với Chúa – Unnamed to men but not to God. Ê-sai (Isaiah) 53:3; Thi-thiên (Psalm) 147:4 Những nhà thông thái vô danh – The unnamed wise men. Giê-rê-mi (Jeremiah)29:13 Những gã chăn chiên vô danh […]

Emmanuel

Emmanuel: Đức Chúa Trời Vẫn Ở Cùng Chúng Ta – Immanuel: God Is Still With Us Ma-thi-ơ (Matthew) 1:23; Giăng (John) 1:14   Chúa gần chúng ta hơn bao giờ hết – God is near us more than ever. Thi-thiên (Psalm) 145:18; Giăng (John)14:17,20 Chúa không bao giờ quá bận rộn – God is never too busy. […]

Mùa Kỳ Diệu Nhất Trong Năm

Giáng Sinh: Mùa Kỳ Diệu Nhất Trong Năm – Christmas: The Most Wonderful Season of the Year Ê-sai (Isaiah) 9:5-6   Mùa của sự bình an – A season of peace. Giăng(John)14:27 Mùa của sự hy vọng – A season of hope. Rô-ma (Romans) 12:12 Ma-thi-ơ (Matthew) 4:16 Giê-rê-mi (Jeremiah) 29:11 Thi-thiên (Psalm) 25:3 Mùa của sự […]

Lẽ Cần Thiết Của Giáng Sinh

Lẽ Cần Thiết của Giáng Sinh – The Necessity of Christmas Ma-thi-ơ (Matthew) 1:18-25  Chương trình cứu rỗi tối cao của Đức Chúa Trời – God’s sovereign plan for salvation Sự tham gia của con người trong chương trình của Đức Chúa Trời – Man’s participation in God’s plan Trách nhiệm của Hội Thánh trong nổ […]

Ý Nghĩa Của Giáng Sinh

Ý Nghĩa Của Máng Cỏ – The Meaning of the Manger Lu-ca (Luke) 2:7 Đấng cung ứng mọi nhu cầu cho loài người – He Who provides all human’s needs. Máng cỏ bày tỏ Ân Sủng cho loài người – The manger indicates Grace to mankind. Máng cỏ bày tỏ sự thành tín của Đức […]

Tình Yêu Giáng Thế

Tình Yêu Giáng Thế – Love Came Down into the World Lu-ca (Luke) 2:1-12  Điểm hẹn của tình yêu – Love’s meeting place  Gương mặt của tình yêu – The face of love  Động lực của tình yêu – The motivation of love

Hy Vọng Trong Thời Tâm Tối

Hy Vọng Trong Thời Tăm Tối – Hope in a Dark Time Ma-thi-ơ (Matthew) 1:1-17     Niềm hy vọng trong – Hope in: Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời – God’s choice or plan Sự sử dụng của Đức Chúa Trời – God’s use Quyền tể trị và hành động của Ngài – God’s […]