Đức Tin

1324 of 91 items

Niềm Vui Trong Đấng Christ

Niềm Vui Trong Đấng Christ – Joy in Christ Phi-líp (Philippians) 4:4  4 điều cướp lấy niềm vui của chúng ta – 4 things stealing our joy Hoàn cảnh – Circumstance. Ha-ba-cúc (Habakkuk) 3:17-19 Con người – People. Phi-líp (Philippians) 2:3-4 Vật chất – Material things. 1 Ti-mô-thê (Timothy) 6:6-10 Lo lắng – Worry. Ma-thi-ơ […]

Chúa Đã, Đang và Sẽ Làm Việc

Chúa Đã, Đang, và Sẽ Làm Việc – God Was, Is and Will Be Doing the Work Ê-sai (Isaiah) 45:1-13   Chúa hoàn tất các mục tiêu – God accomplishes His Goals. Ê-sai (Isaiah) 45:1-2 Phương cách Chúa hành động – God’s method of action. Ê-sai (Isaiah) 45:3-5 Chúa muốn con người nhận biết Ngài – […]

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng – Taking Care of Your Body Is Worship Rô-ma (Romans) 12:1, 1Cô-rinh-tô (Corinthians) 6:19-20  Làm sạch thân thể – Cleanse your body. 2 Cô-rin-tô (Corinthians) 7:1 Chăm sóc thân thể – Care for your body. Ê-phê-sô (Ephesians)5:29 Tiết độ và tự chủ – Control your body. 1Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) […]

Một Đi Không Trở Lại

Một Đi Không Trở Lại – Gone With No Return Truyền-đạo (Ecclesiastes) 12:1-2, 6-7  3 điều ra đi mà không bao giờ trở lại – 3 things that go away and will never come back.  Thời gian – Time. Thi-thiên (Psalm) 90:4-5 Lời nói – Spoken words. Châm-ngôn (Proverbs)18:21; Cô-lô-se(Colossians) 4:6 Cơ hội – Opportunity. […]

Cam Kết Trong Năm Mới

Cam Kết Trong Năm Mới – Commitments In the New Year 2 Cô-rinh-tô (Corinthians)1:18-20   Đặt Chúa và công việc Chúa ưu tiên – Put God and His work top priority. Ma-thi-ơ (Matthew) 6:33 Để Chúa làm thuyền trưởng, làm Chủ đời sống – Let God be the Captain and Master of our life. Châm-ngôn (Pro-verbs) 3:5-6 […]

Mục Đích của Nhóm Nhỏ

Mục Đích của Nhóm Nhỏ – The Purposes of Small Groups Công-vụ (Acts) 2:42-47  Tôn thờ Thiên Chúa – Worship God. Học hỏi sống đạo – Learn to live a godly life. Xây dựng tình thân – Build fellowship. Phục vụ tha nhân – Serve others. Cứu người lầm lạc – Save the lost.

Một Kết Thúc Phước Hạnh

Một Kết Thúc Phước Hạnh – A Blessed Ending Ru-tơ (Ruth) 4:1-17   Được chuộc lại sản nghiệp – Inheritance is redeemed. Gia đình và hôn nhân được phục hồi – Family and marriage are restored. Đời sống cá nhân được phục hồi – Personal life is regenerated.

Đời Sống Sung Mãn

Đời Sống Sung Mãn – The Abundant Life Ru-tơ (Ruth) 3:6-15  Con là ai – Who are you? Ê phê sô (Ephesians) 2:11-13 Chẳng có sự cứu rỗi nào khác – There is no salvation in anyone else. Công-vụ (Acts) 4:12 Cuộc sống dư dật – The abounding life. Phi-líp (Philippians) 4:19

Làm Gì Khi Đối Diện Với Nan Đề

Làm Gì Khi Đối Diện Với Những Nan Đề What to Do When Facing Problems Ru-tơ (Ruth) 1:1-22  Người trốn chạy khỏi nan đề: Ê li mê léc – A runaway from problems: Elimelek Người cam chịu nan đề: Na ô mi – A problem-accepting, bearing person: Naomi Người đối diện với nan đề: Ru-tơ […]