Niềm vui trong nơi thánh.
Kt Thi Thiên 84:1-4 câu gốc Thi Thiên 84:10

01. Nơi Thánh là nơi đáng yêu.

02. Nơi cần có sự khao khát.

03. Nơi cả thể xác và tâm hồn cùng thờ phượng .

04. Nơi mọi người đều được đón nhận trong sự yêu thương.

05. Nơi có mùa xuân của sức sống sung mãn