Khẩn Thiết Cầu Nguyện – Earnest Prayer

Nê-hê-mi (Nehemiah) 3:28-32, Gia-cơ (James) 5:17-18

 1. Tầm quan trong của sự cầu nguyện
  • Mỗi người xây lại bức tường dối ngang nhà mình
  • Lời cầu nguyện nhiệt thành sốt sắng của Ê-li
 2. Nhu cầu để cầu nguyện
 • Sự hiệp nhất để thi hành mục vụ giữa TVCC và VBC
 • Truyền giáo mở rộng và liên kết nhiều Hội Thánh
 1. Cho khải tượng:
 • Phát triển Hội Thánh 20% trong năm 2018
 • Đào tạo nhân sự để sẵn sàng cho mục vụ
 • Xây dựng cơ sở để thờ phượng và phục vụ cộng đồng
 • Cho ban lãnh đạo: Ban Mục sư, ban Chấp hành, trưởng các ban ngành
 • Cho thế hệ trẻ: thanh thiếu niên và ấu nhi, nhi đồng

 

 • Danh sách để cầu nguyện:
 • Vòng cầu nguyện 24/7
 • Thân hữu và các gia đình bỏ nhóm trong năm qua