Đời Sống Thỏa Lòng – A Contented Life

Lu-ca (Luke) 2:25-40

Thỏa lòng là gì – What does contentment mean? Thỏa lòng là   trang thái vui vẻ và mãn nguyện – A state of happiness and satisfaction.

Kinh Thánh nói gì về thỏa lòng – What does the Bible say about contentment?

 1. Đặc điểm của sự thỏa lòng – Characteristics of contentment:
  1. Si-mê-ôn. Lu-ca 2:25
  2. An ne. Lu ca 2:36-37
 1. Chúa là đủ – God is enough.
  1. Lu-ca 2:29
  2. Lu-ca 2:38
 1. Thỏa lòng – Be content