Bí Quyết Để Gìn Giữ Sự Hiệp Một – Secrets to Keeping Unity

Phi-líp (Philippians) 2:1-4

 1. Nguyên nhân của sự chia rẽ – The causes of divisions (v. 3-4)
  • Tham vọng ích kỷ – Selfish ambition
  • Ưa chuộng hư vinh – vain conceit desire
  • Coi mình là trung tâm điểm – self-centeredness
 2. 5 lý do để hiệp một – 5 reasons to obtain unity (v. 1-2)
  • Hiệp một trong Đấng Christ – United in Christ
  • Hiệp một trong tình yêu thương – United in love
  • Hiệp một trong sự cảm thông – United in the sympathy
  • Hiệp một trong Thánh Linh – United in the Holy Spirit
  • Hiệp một để người chăn được vui mừng – United to make the shepherd joyful