Sermons from February 2018

4 Items

Ước Vọng Lớn Nhất

Ước Vọng Lớn Nhất – Greatest Desire 2 Các-vua (Kings) 2:1-12 Mối thâm tình giữa hai thầy trò Ê li và Ê li sê – The intimate relationship between Ê li vả Ê li sê Ước vọng lớn nhất của Ê li sê – Elisha’s greatest desire Ê li sê được đầy dẫy Đức Thánh […]

Valentine – Hấp Hôn

Lễ Valentine: Hấp Hôn Valentine: Rekindle the Affection in Marriage Ê-phê-sô (Ephesians) 5:21-32 Vợ chồng trở nên một thịt – Husband and wife become one flesh. Sáng-thế-ký (Genesis) 2:22-24 Bí quyết gìn giữ cho hôn nhân bền vững – Secrets to keeping a lasting marriage. Ê-phê-sô (Ephesians) 5:22-25 Chồng yêu thương vợ – Husband loves […]

Khẩn Thiết Cầu Nguyện

Khẩn Thiết Cầu Nguyện – Earnest Prayer Nê-hê-mi (Nehemiah) 3:28-32, Gia-cơ (James) 5:17-18 Tầm quan trong của sự cầu nguyện Mỗi người xây lại bức tường dối ngang nhà mình Lời cầu nguyện nhiệt thành sốt sắng của Ê-li Nhu cầu để cầu nguyện Sự hiệp nhất để thi hành mục vụ giữa TVCC và VBC […]

Lời Cầu Nguyện Có Lửa

Lời Cầu Nguyện Có Lửa – The Prayer That Has Fire 1 Các vua (Kings) 18:20-40 Bối cảnh phải cầu nguyện – Circumstances (that we) ought to pray.vv.20-22 Ý nghĩa của thần tượng – the meaning of idols Người thờ thần tượng – people who worship idols Sự thật về thần tượng – the truth about […]