Sermons from January 2018

1 Item

Đời Sống Thỏa Lòng

Đời Sống Thỏa Lòng – A Contented Life Lu-ca (Luke) 2:25-40 Thỏa lòng là gì – What does contentment mean? Thỏa lòng là   trang thái vui vẻ và mãn nguyện – A state of happiness and satisfaction. Kinh Thánh nói gì về thỏa lòng – What does the Bible say about contentment? Đặc điểm của […]