Sermons from March 2017

3 Items

Bí Quyết Để Giữ Gìn Sự Hiệp Một

Bí Quyết Để Gìn Giữ Sự Hiệp Một – Secrets to Keeping Unity Phi-líp (Philippians) 2:1-4 Nguyên nhân của sự chia rẽ – The causes of divisions (v. 3-4) Tham vọng ích kỷ – Selfish ambition Ưa chuộng hư vinh – vain conceit desire Coi mình là trung tâm điểm – self-centeredness 5 lý do để […]

Đánh Trận Tốt Lành

Đánh Trận Tốt Lành – Fight the Good Fight Phi-líp (Philippians) 1:27-30 Muốn đánh trận tốt lành thì cần có 3 điều quan trọng – To fight the good fight it’s necessary to have 3 important traits: Sống đạo – Living out the faith. v27a Đồng tâm hiệp tác – Work together in one spirit. […]

Vui Mừng Trong Đức Tin

Vui Mừng Trong Đức Tin– Joy in Faith Phi-líp (Philippians) 1:12-26 Muốn vui mừng trong đức tin cần có cái nhìn của đức tin – To have joy in faith it’s necessary to have a view of faith. 01. Xiềng xích. v 12-14;   2 Ti mô thê 2:9 02. Sự chỉ trích v15-19;    2Ti […]