Sermons from November 2016

5 Items

Mục Đích của Nhóm Nhỏ

Mục Đích của Nhóm Nhỏ – The Purposes of Small Groups Công-vụ (Acts) 2:42-47  Tôn thờ Thiên Chúa – Worship God. Học hỏi sống đạo – Learn to live a godly life. Xây dựng tình thân – Build fellowship. Phục vụ tha nhân – Serve others. Cứu người lầm lạc – Save the lost.

Làm Gì Để Tạ Ơn

Làm Gì Để Tạ Ơn – What to Do to Give Thanks Thi-thiên (Psalms) 50:14; 103:2; 116:12  Chớ quên các ân huệ Ngài – Forget not all His benefits. Nhớ rằng chúng ta là sự sáng của thế gian – Remember we are the light of the world. Không chỉ một ngày tạ ơn – Thanksgiving […]

Một Kết Thúc Phước Hạnh

Một Kết Thúc Phước Hạnh – A Blessed Ending Ru-tơ (Ruth) 4:1-17   Được chuộc lại sản nghiệp – Inheritance is redeemed. Gia đình và hôn nhân được phục hồi – Family and marriage are restored. Đời sống cá nhân được phục hồi – Personal life is regenerated.

Đời Sống Sung Mãn

Đời Sống Sung Mãn – The Abundant Life Ru-tơ (Ruth) 3:6-15  Con là ai – Who are you? Ê phê sô (Ephesians) 2:11-13 Chẳng có sự cứu rỗi nào khác – There is no salvation in anyone else. Công-vụ (Acts) 4:12 Cuộc sống dư dật – The abounding life. Phi-líp (Philippians) 4:19