Sermons from February 2016

2 Items

Đừng Vá Víu Nữa

Đừng Vá Víu Nữa – Stop Patching Up! Mác (Mark) 2:13-22   Những nguyên tắc thuộc linh – Spiritual principles: Không vá víu – don’t patch up Không ép buộc – don’t force Không cố gắng bằng sức riêng – don’t try on our own strength   Những sự dạy dỗ mới – New teachings […]

Chúng Ta Là Ai?

Chúng Ta Là Ai – Who Are We? Ê-phê-sô (Ephesians) 2:19-22   Chúng ta là: Công dân thiên quốc – We are: heavenly citizens Chúng ta là: Người nhà của Đức Chúa Trời – We are: God’s family Chúng ta là: Viên đá trong đền thờ của Đức Chúa Trời – We are: bricks in […]