Sermons from January 2016

3 Items

Những Điều Cần Biết

Những Điều Cần Biết – Things We Need to Know Ê-phê-sô (Ephesians) 1:15-19   Biết rõ Chúa là ai – Know who God is. Giăng (John) 17:3   Biết hy vọng về cơ nghiệp mình – Know about the hope of our inheritance. Giăng (John) 14:3   Biết về quyền năng vô hạn của Ngài […]

Những Việc Mới Chúa Làm

Những Việc Mới Chúa Làm – New Things God Does Ê-sai (Isaiah) 43:18-19   Người Mới – New Person. Ê-phê-sô (Ephesians) 4:23-24 Tâm trí mới – New mind Tấm lòng mới – New heart Cách sống mới – New way of living. Cô-lô-se (Colossians) 3:1-5 Những cơ hội mới – New opportunities. Ê-sai(Isaiah) 43:19 Những […]

Hành Trình Vào Tương Lai

Hành trình Vào Tương Lai – Journey Into the Future Thi-thiên (Psalm) 23  Ai là thuyền trưởng – Who is the captain? Được cung ứng đầy đủ từ thể chất đến tâm linh – All provided for, physically and spiritually (it’s all inclusive). Được an ninh tuyệt đối – Absolutely secured (it’s all security).