Sermons from August 2015

2 Items

Niềm Vui Trong Nơi Thánh

Niềm vui trong nơi thánh. Kt Thi Thiên 84:1-4 câu gốc Thi Thiên 84:10 01. Nơi Thánh là nơi đáng yêu. 02. Nơi cần có sự khao khát. 03. Nơi cả thể xác và tâm hồn cùng thờ phượng . 04. Nơi mọi người đều được đón nhận trong sự yêu thương. 05. Nơi có […]