Sermons from July 2015

1 Item

Bí Quyết Gìn Giữ Sự Thịnh Vượng

Bí Quyết Gìn Giữ Sự Thịnh Vượng – Secrets to Retain Prosperity Châm-ngôn (Proverbs) 3:1-12 Sống cách nhân từ và thành thật – Live mercifully and Tin cậy và nương tựa nơi Đức Chúa Trời – Trust and lean on God. Cho đi để nhận lại – Give to receive. Tỉa sửa để được kết […]