Sermons from June 2015

9 Items

Dọn Sạch Đền Thờ

Dọn Sạch Đền Thờ – Cleansing the Temple Ma-thi-ơ (Matthew) 21:12-17 Điều Chúa muốn – Things God wants: Đền thờ là nơi – The temple is the place to: Thờ phượng – Worship Cầu nguyện – Pray Truyền giáo – Missionary Đền thờ là nơi – The temple is where: Chữa lành – Healing Biến […]