Sermons from December 2014

3 Items

Tình Yêu Giáng Thế

Tình Yêu Giáng Thế – Love Came Down into the World Lu-ca (Luke) 2:1-12  Điểm hẹn của tình yêu – Love’s meeting place  Gương mặt của tình yêu – The face of love  Động lực của tình yêu – The motivation of love

Hy Vọng Trong Thời Tâm Tối

Hy Vọng Trong Thời Tăm Tối – Hope in a Dark Time Ma-thi-ơ (Matthew) 1:1-17     Niềm hy vọng trong – Hope in: Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời – God’s choice or plan Sự sử dụng của Đức Chúa Trời – God’s use Quyền tể trị và hành động của Ngài – God’s […]