Sermons from October 2014

9 Items

Ai Là Người Bị Bỏ Lại

Ai Là Người Bị Bỏ Lại – Who Will Be Left Behind? Ma-thi-ơ (Matthew) 24:36-51  Nhóm người chỉ quan tâm đến thế gian và lạc thú cuộc đời Those who are only concerned about the world and pleasures of life  Nhóm người không tỉnh thức và sẵn sàng – Those who are not alert and […]

Cánh Đồng Truyền Giáo

Cánh Đồng Truyền Giáo – The Mission Field Giăng (John) 4:31-42 Hội Thánh: Đi ra – The church: To go out Hội Thánh: Tập trung – The church : To focus Sứ diệp và phương cách truyền giáo – The message and method of sharing the gospel

Dấu Ấn Của Cuộc Đời

by

  Dấu Ấn của Cuộc Đời – Life’s Impression Ê-phê-sô (Ephesians) 5:15-20 Sống thận trọng – Living cautious Tận dụng thì giờ – Making the most of the time Đầy dẫy Đức Thánh Linh – Being filled with the Holy Spirit Sống cách ngọt ngào – Living tenderheartedly Cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh […]