Những hình ảnh trong ngày Chúa-nhật May 31, 2015.

Xin click vào đây để xem những hình ảnh