Aloha Worship Training – August 2014
Chương trình huấn luyện thờ phượng được hướng dẫn bởi ông bà MS Nguyễn Ngọc Khánh và Thu Vân tổ chức tại HT Aloha