Women’s Prayer Meeting

June 8, 2017 – November 6, 2017 Mỗi Tối Thứ Năm 7:30 PM - 8:30 PM

Nữ-giới: có buổi cầu nguyện mỗi tuần tại nhà thờ mỗi tối thứ Năm lúc 7:30 pm. Xin mời các chị em nữ-giới tham dự.

Event Details

Bồi Linh Phụ Nữ 2016 – Anchor of Hope

October 6, 2017 – October 7, 2017

Diễn Giả:        Bà MS Linda Noah và Giáo sư Ánh-Tuyết Chủ Đề:        Anchor of Hope Thời Gian:     Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 10, lúc 7:30 – 9:30 tối & Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 10, lúc 9:00 sáng – 4:00 chiều Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 10, lúc 7:30 […]

Event Details