Women’s Prayer Meeting

June 8, 2017 – November 6, 2017 Mỗi Tối Thứ Năm 7:30 PM - 8:30 PM

Nữ-giới: có buổi cầu nguyện mỗi tuần tại nhà thờ mỗi tối thứ Năm lúc 7:30 pm. Xin mời các chị em nữ-giới tham dự.

Event Details