• Nữ-giới: có buổi cầu nguyện mỗi tuần tại nhà thờ mỗi tối thứ Năm lúc 7:30 pm. Xin mời các chị em nữ-giới tham dự.