• Harvest Fest: sẽ được tổ chức vào tối thứ ba ngày 31 tháng 10 lúc 6pm – 8pm tại HT cho các em thiếu-nhi và nhi-đồng.  Sẽ tổ chức nhiều trò chơi lành mạnh cho các em.