• Church Picnic-Potluck: HT sẽ có chương trình nhóm thờ phượng và sinh hoạt ngoài trời vào lúc 10 giờ sáng Chúa-nhật 18 tháng 6 tại Rood Bridge Park, 4000 SE Rood Bridge Rd, Hillsboro 97123.  

  • Thân mời quí tín hữu và bạn hữu cùng đến dự với HT chúng tôi.

  • Hội Thánh sẽ lo phần nước uống và trái cây, xin mỗi gia đình mang theo món ăn chính (main course) dư dật cho buổi potluck.