Xin trân trọng kính mời quý tín hữu và thân hữu đến tham dự Lễ Giáng Sinh

Tối Thứ Bảy ngày 23 tháng 12 lúc 7:00 giờ tối

You’re cordially invited to a Christmas Celebration

Live Music with Traditional Christmas Songs