Posts by admin

2 Items

Sinh Hoạt Tháng 10 – Tháng 12

by admin

Tập Hát Giáng Sinh: sẽ bắt đầu vào Chúa-nhật ngày 15 tháng 10 sau giờ nhóm. Xin mời quí anh chị em có lòng thờ phượng Chúa cho Giáng-sinh ở lại sau mỗi giờ nhóm để tập hát.  Xin liên lạc với A. Quang Tất là phối trí viên cho năm nay. Harvest Fest: sẽ […]

Lễ Thương Khó

by admin

Lễ Thương Khó sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu 14 tháng 4.  Thân mời quí tín hữu và thân hữu đến tham dự với chúng tôi.