• Tập Hát Giáng Sinh: sẽ bắt đầu vào Chúa-nhật ngày 15 tháng 10 sau giờ nhóm. Xin mời quí anh chị em có lòng thờ phượng Chúa cho Giáng-sinh ở lại sau mỗi giờ nhóm để tập hát.  Xin liên lạc với A. Quang Tất là phối trí viên cho năm nay.
  • Harvest Fest: sẽ được tổ chức vào tối thứ ba ngày 31 tháng 10 lúc 6pm – 8pm tại HT cho các em thiếu-nhi và nhi-đồng.  HT sẽ tổ chức nhiều trò chơi lành mạnh cho các em.
  • Nhóm Chung với HT TVCC ngày lễ Thanksgiving: HT chúng ta sẽ nhóm chung với HT TVCC vào Chúa-nhật November 19 lúc 10:00 sáng.  Hôm đó HT cũng sẽ có một chương trình đặc biệt để cám ơn cô Hope đã lo cho các em thiếu-nhi/nhi-đồng trong những năm qua.