Posts from October 2017

1 Item

Sinh Hoạt Tháng 10 – Tháng 12

by admin

Tập Hát Giáng Sinh: sẽ bắt đầu vào Chúa-nhật ngày 15 tháng 10 sau giờ nhóm. Xin mời quí anh chị em có lòng thờ phượng Chúa cho Giáng-sinh ở lại sau mỗi giờ nhóm để tập hát.  Xin liên lạc với A. Quang Tất là phối trí viên cho năm nay. Harvest Fest: sẽ […]