Posts from March 12, 2017

1 Item

Lễ Thương Khó

by admin

Lễ Thương Khó sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu 14 tháng 4.  Thân mời quí tín hữu và thân hữu đến tham dự với chúng tôi.