• Ca Nhạc Thánh Trong Mùa Hè: mời quí con cái Chúa sắp xếp thời giờ tham dự buổi Ca Nhạc Thánh và Potluck vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 8 tại nhà thờ.
  • Nhóm Chung với HT TVCC: chúng ta sẽ có buổi nhóm chung với HT Mỹ TVCC vào sáng Chúa-nhật ngày 28 tháng 8 vào lúc 10 giờ sáng.
  • Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Gia nã đại 2016: bắt đầu từ thứ Bảy ngày 3 tháng 9 đến thứ Hai ngày 5 tháng 9 với chủ đề “Bước Tiến Mới” theo Ê sai 43:19. Xin quí con cái Chúa hết lòng cầu nguyện cho việc tổ chức và dành thì giờ tham dự Hội Đồng.
  • Địa điểm: Ocean Shores Convention Center

120 W Chance A La Mer Ave.  Ocean Shores, WA 98569

  • Diễn giả: Các Mục sư Russell Johnson và Scott Crenshaw
  • Lệ phí ghi danh: $25 mỗi người từ 4 tuổi trở lên và sẽ được giảm $10 mỗi người nếu ghi danh trước ngày 14 tháng 8. Mỗi gia đình/cá nhân sẽ tự đặt phòng khách sạn cho mình và xin nhắc đến “Northwest Christian Conference” để được giảm giá.  Mọi chi tiết khác về Hội đồng xin liên lạc ông Hồ Đăng Nhân qua email: nhandho@gmail.com.