Posts from August 2016

1 Item

Sinh Hoạt Tháng 8 – Tháng 9

by alohabaptist

Ca Nhạc Thánh Trong Mùa Hè: mời quí con cái Chúa sắp xếp thời giờ tham dự buổi Ca Nhạc Thánh và Potluck vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 8 tại nhà thờ. Nhóm Chung với HT TVCC: chúng ta sẽ có buổi nhóm chung với HT Mỹ TVCC vào sáng […]