• Họp mặt Nam & Nữ Giới Đầu Năm: vào lúc 6:00 chiều thứ bảy 20 tháng 2 tại nhà thờ. Chủ đề: “Những Điều … Hội Thánh Chúa”.  Kính mời tất cả quí ông, bà, anh, chị, em dành thì giờ tham dự.
  • Aloha Women Retreat: sẽ được tổ chức từ chiều thứ sáu ngày 11 tháng 3 đến Chúa-nhật ngày 13 tháng 3 tại nhà nghỉ mát ở biển Lincoln City. Xin ghi danh với C. Linh Hàn cho $35 mỗi người
  • Sinh Hoạt Nam-Giới: sẽ được tổ chức từ chiều thứ bảy ngày 14 tháng 3 tại nhà A. Mong. Xin liên lạc với A. Quang Tất để biết thêm chi tiết.