•  Phục Vụ Cộng Đồng: với Oregon Food Bank vào lúc 12:30PM-3:30 PM ngày thứ Bảy 14 tháng 11. Quí con cái Chúa nào muốn tham dự hoặc biết thêm chi tiết, xin liên lạc với C. Linh Hàn.
  •  Fall Cleanup: xin mời tất cả đến nhà thờ sáng thứ bảy lúc 9:00-11:30 sáng ngày 14 tháng 11 để cùng nhau với TVCC hốt lá xung quanh nhà thờ.
  •  Lễ Tạ Ơn: HT sẽ có chương trình thờ phượng cảm tạ chung với các em thiếu nhi và nhóm Anh ngữ vào chiều Chúa-nhật ngày 22 tháng 11.Xin mỗi nhóm chuẩn bị và tham gia qua các tiết mục làm chứng và ca ngợi Chúa.
  • Xin quý con cái Chúa vui lòng dự phần tài chánh $7 mỗi người từ 6-64 tuổi; $5 cho người 65 tuổi trở lên; miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi. Tối đa $30 cho mỗi gia đình. Xin gởi tiền đến C. Hồng Chân.
  •  Tập Hát Giáng Sinh: Thân mời anh, chị, em trong ca đoàn cùng tất cả quí con cái Chúa nào muốn dự phần trong sự ca ngợi, tôn vinh Chúa vui lòng ở lại tập hát cho chương trình lễ Giáng sinh vào sau giờ nhóm thờ phượng.
  • Thi KT Giáng Sinh: Học thuộc lòng KT trong sách Xuất-ê-díp-tô-ký 20:3-17. Ngày thi KT: Chúa-nhật ngày 6 tháng 12.
  • Snack Ministry: dưới đây là danh sách lo snack sau mỗi buổi nhóm.

Nov 8    AC Chánh, Hồng

Nov 15    AC Sơn, Hồng

Nov 22   Thanksgiving

Nov 29   Peter Phương