NHU CẦU CẦU NGUYỆN:

  1. Cầu nguyện (CN) cho ban MS và BCH có khải tượng Chúa ban và được ơn Chúa để lãnh đạo.
  2. CN cho chương trình lễ kỷ niệm 20-năm, và MS Lê Thành Chung trong sứ điệp ông sẽ chia sẻ cho HT.
  3. CN để Chúa làm phép lạ để phá vỡ con số 150 tín hữu bị giới hạn trong 10 năm qua bằng cách mang nhiều người đến với HT.
  4. CN cho tinh thần yêu thương và hiệp một trong vòng anh chị em (ACE) trong HT để gây dựng HT và truyền bá tin lành cứu tội nhân.
  5. CN cho lòng mỗi tín hữu nóng cháy trong mối tương giao với Chúa, và đời sống cá nhân đắc thắng và kết quả cho Chúa trong HT.
  6. CN để xin Chúa bày tỏ quyền năng Ngài trong sự chữa lành thể xác và tâm linh cho ACE trong HT để mạnh mẽ hầu việc Chúa.
  7. CN cho sự phục hung của HT.